de noordkant van vaders boerderij staat wordt afgebroken. En zo moet ook het vierkant nodig vernieuwd worden. Wim Dekker en broer Piet, die bij Jan van Duin werken, brengen dat voor elkaar. De bij deze boerderij behorende stal wordt met een nieuw stuk uitgebreid zodat er nog eens tien koeien bij geplaatst kunnen worden. Alles bij elkaar dus een grote en ingrijpende verbouwing. Even belangrijk, en misschien zelfs nog belangrijker zijn de stukken weiland die erbij horen. Deze zijn gelegen ten oosten van de Boschweg te Akersloot in de Klaas Hoorn en Kijfpolder, kadastraal bekend als sectie A nummer 484, groot twee hectare, veertig are en vijftig centiare, en sectie G nummers 350, 351 en 352, samen groot twee hectare, tachtig are en negentig centiare.18 Op 31 maart 1951 vindt een belangrijke gebeurtenis plaats voor de familie. Het is namelijk op die dag dat voor Meester Dirk Johannes Roos, notaris, van het notariskantoor van mr. C.J. de Lange, gevestigd te Alkmaar, verschijnt de heer Jacob Boschman, ziekenfondsbode, wonende te Akersloot, Julianaweg 213, die verklaart verkocht te hebben en in eigendom over te dragen aan de heer Martinus Kerssens, veehouder, wonende te Akersloot, Julianaweg 215 het winkel- en woonhuis met erf te Akersloot Julianaweg 213, kadastraal bekend gemeente Akersloot, sectie A, nummer 1020, groot twee aren, vijfentwintig centiaren. Voor de som van f. 7.500,= is de koop gesloten.19 Dit houdt in dat de familie gaat verhuizen van de boerderij naar een aan de zuidkant van het erf gelegen burgerhuis. En wat voor een huis! Er is zelfs nog een winkel bij, want de heer Boschman heeft een manufacturenwinkel gehad. De familie Boschman neemt, in afwachting van woonruimte in Alkmaar, voorlopig haar intrek in het woonhuis van de boerderij, die eigendom blijft van vader. Aanvankelijk is het geheel, dus inclusief de winkelruimte, in gebruik door de familie. Dit duurt tot ongeveer 1961 als het huis wordt gesplitst. Het winkelgedeelte wordt dan tot zelfstandig woonhuis gemaakt en daar gaan vader, moeder en de kinderen die nog thuis zijn, wonen. In het oorspronkelijk woongedeelte gaat broer Nico wonen die op 6 juli 1963 trouwt met Riet Huijg uit Heiloo. Na de verhuizing, en nadat de familie Boschman naar Alkmaar is vertrokken, worden in 1952 nog enkele verbouwingen gepleegd in het woonhuis van de boerderij. De doorgang van het woonhuis naar de koeienstal wordt ongedaan gemaakt doordat daar een 67

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2000 | | pagina 67