zich daarvan op de hoogte. Hij heeft er meer zijdelings mee te maken, omdat de produktiviteit van zijn bedrijf niet zo groot is. Zo verneemt hij dat de groeiende betekenis van de export van de melkprodukten ook een grote afhankelijkheid van de internationale prijsontwikkeling betekent. Na een paar jaren van bloei dalen de prijzen bijna constant. Dat dwingt om èn de kosten zo laag mogelijk te houden èn de produktiviteit te verhogen. Die verhoogde opbrengst is ook noodzakelijk omdat de neerwaartse druk op de prijs van landbouwprodukten ook na de oorlog blijft aanhouden. Vanaf 1950 dalen de prijzen gemiddeld met twee tot drie procent per jaar. Dat de agrarische sector zich kan handhaven komt ook door forse steun van de overheid. Niet alleen door subsidies voor verdere moderniseringen van de bedrijfsvoering, maar ook door prijsgaranties. Belangrijk is bovendien dat de Europese Economische Gemeenschap eind jaren vijftig een gemeenschappelijk landbouwbeleid vaststelt, waarbij de interne markt van de zes EEG- landen beschermd wordt door hoge "tariefmuren" voor produkten van buiten. Boerenbedrijven, die in vergelijking met het buitenland klein zijn, ontwikkelen zich daardoor vanzelf tot gezinsbedrijven, waar ouders en kinderen samenwerken. Ook op de boerderij gaan de ontwikkelingen door. Zo wordt in 1947 de woonkamer nogmaals onderhanden genomen. Dan wordt de bedstede aan de noordkant weggehaald om zo nog wat meer ruimte te krijgen. De kelderruimte onder deze bedstede, die er tot op de dag van vandaag nog is, heeft in de oorlog voor Jaap nog als schuilplaats voor de Duitsers dienst gedaan. Boven in de muur wordt een liggend glas-in-lood raam aangebracht om wat meer licht in de kamer te krijgen. Het jaar 1948 moet hier niet onvermeld blijven. Het is in dat jaar dat vader een hartinfarct krijgt. Hierdoor wordt hij gedwongen rust te houden. Dat is, gelet op zijn aard en werklust, geen gemakkelijke opgave. Zijn broer Jan neemt wat de werkzaamheden op de boerderij betreft, zijn plaats in en wordt daarbij geholpen door mijn broers. Na enkele maanden kan vader zijn werk weer voortzetten. Intussen groeien de plannen om de melkveehouderij uit te breiden. Om je te kunnen handhaven is dat ook wel nodig. En zo gebeurt het dat begin jaren vijftig de boerderij weer wordt uitgebreid, dit keer met het naast gelegen perceel aan de noordkant. Op dat moment huurt Siem Woestenburg dit van Willem Koning, die in de Zuid Schermer woont, een even oude boerderij als waar wij in wonen. Vader kan dit spulletje kopen.17. Er moet wel het een ander aan verbouwd worden. De oude houten kapberg die pal aan

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2000 | | pagina 66