mest uit de Later is er n van gras het gras nu dienst als uikerziekte, eemt vader /en die hij aat intussen lat tot 1938 edekt met its komt een zeren palen aium platen, ie hooiberg evijzeld of r vader en chaar zich nst als hun zeinig, maar en bij de den op de j midden in iedereen is at vader zelf ïlkvee heeft, o nu en dan de familie elfs zoveel de evacuatie op te halen, ren geboren, amen. Mede ken vader en et woonhuis, ,en twaalftal ie ruimte. In irbouwingen en aanpassingen plaats. In de woonkamer wordt in de buurt van de doorgang naar de stal, in een kast een trap naar de zolderverdieping aangebracht. Daarvoor moet dan wel één van de drie bedsteden in de woonkamer wijken. Timmerman Jan van Duin voert de werkzaamheden uit. Op zolder komen aan de wegzijde twee slaapkamers voor vijf personen. Daarvoor wordt het luik met de kleine raampjes erboven in de houten voorgevel vervangen door de twee openslaande ramen die er nu nog zijn. Wat ook verandert zijn de twee ramen met roetjes in de voorkamer, de slaapkamer van vader en moeder, en in de woonkamer aan de zuidkant, daarvoor in de Joop Kerssens plaats komen in beide kamers één groot raam. Door de kleinschaligheid van het boerenbedrijf is het jarenlang niet mogelijk om alleen van het houden van vee rond te komen. Vader verbouwt daarom tijdens en nog enige jaren na de oorlog aan de Hoogegeest, achter het stuk bollengrond van zijn broer Joop, tarwe die bij de oogst gedorst wordt op het erf van wijlen Jaap Swart aan de Pontweg-Noord, dat is het bekende kronkelweggetje naar de Uiterdijk, waar nu de verplaatste en nieuwe korenmolen "De Oude Knegt" staat. Aan de Boschweg worden lelies gekweekt voor de bollen. Dichter bij huis, op de tuin achter de boerderij, worden schorseneren en vioolzaadjes verbouwd. En zo is het nog altijd een gemengd bedrijf. Vader merkt dat de ontwikkeling in de landbouw doorgaat. Door land- en tuinbouwbladen en voorlichting op andere wijze houdt hij 65

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2000 | | pagina 65