12. regenput. 00 ho r\> 32 5.21m 13 11 Plattegrond van het voorhuis van de Dorpshoeve omstreeks 1930. 1. Kastenwand 2. Doorgang naar de koestal 3. Bedstede met twee deurtjes 4. Bedstede met daaronder een kelder 5. Schoorsteen 6. Woonkeuken 7. Voorkamer 8-10. Kastenwand 11. Welput 12. Regenput 13. Boenstraat een zogenaamde mestplaat, gestort. Vandaar wordt het mest uit de stallen en de opgevangen gier naar het land gebracht. Later is er vóór het schuurtje nog een grote silo voor het inkuilen van gras gekomen, welke intussen geen dienst meer doet, omdat het gras nu op een andere manier bewaard wordt. Het doet nu dienst als opslagplaats. Als opoe, intussen bijna geheel blind geworden door suikerziekte, 68 jaar oud op 24 december 1937 komt te overlijden, neemt vader de boerderij over van de erven die hij daarvoor uitkoopt. Het leven op de boerderij gaat intussen verder. Achter de boerderij staat tot 1938 een oude houten schuur bedekt met dakpannen. Daarvoor in de plaats komt een vijzelberg, een aan twee hoge ijzeren palen opgehangen puntdak van aluminium platen. Al naargelang de hoogte van de hooiberg kan het dak handmatig opgevijzeld of omlaag gelaten worden. Het is hard werken voor vader en moeder, zeker als de kinderschaar zich steeds uitbreidt. Daarom is het een uitkomst als hun zonen Jaap, Jan en Joop, eerst weinig, maar steeds meer kunnen helpen bij de voorkomende werkzaamheden op de boerderij. Bovendien zitten wij midden in de tweede wereldoorlog. Voor iedereen is het dan een moeilijke tijd. Omdat vader zelf groenten en graan verbouwt, melkvee heeft, zelf boter en kaas maakt, en zo nu en dan ook vee laat slachten, heeft de familie voldoende te eten. Er is zelfs zoveel aanwezig dat er mensen tijdens de evacuatie de boerderij aandoen om eten op te halen. Er zijn intussen acht kinderen geboren, en er zullen er nog twee bijkomen. Mede door deze omstandigheden denken vader en moeder eraan de indeling van het woonhuis, dat eigenlijk niet berekend is op de bewoning door een twaalftal mensen, te gaan veranderen. Het wordt woekeren met de ruimte. In het jaar 1947 of daaromtrent vinden dan ook allerlei verbouwingen oo n rö~| 64

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2000 | | pagina 64