-V -1 het tweede worden als vierkanten ebouwd. Zo lange regel, n het eerste istede op de slaapplaats praten, want Martinus Kerssens, geboren 20 maart 1901, overleden 28 mei 1969. hij was in de jaren dertig boerenknecht op de boerderij. In de woonkamer komen in plaats van de twee ramen aan de zuidkant één raam met twee zijraampjes die omhooggeschoven kunnen worden. Als de tijd daar is maakt opoe op de boerderij plaats voor haar zoon Tinus, die het bedrijf zal voortzetten. We lezen in dit verband dat op 5 januari 1929 voor Frederik Willem Adriaan van Riet, notaris met standplaats Bergen, verschijnt de heer Cornelis Verduin, zonder beroep, wonende te Alkmaar, Nieuwpoortslaan 23, die verklaart voor de som van f. 4.600,= te hebben verkocht en in eigendom overgedragen aan mejuffrouw Antje Sprenkeling, veehoudster, weduwe van de heer Jacob Kerssens, wonende te Akersloot, die ten deze mede verschijnt en verklaart van hem voor gezegde som te hebben gekocht: een huis met erf en tuin te Akersloot aan de Julianaweg, kadaster sectie A nummer 992, als huis en bouwland, groot twaalf aren, twintig centiare.16 Opoe verlaat de boerderij en gaat wonen in een burgerhuis dat slechts enkele huizen verwijderd ligt van de plaats waar zij eerst woonde. Zij blijft intussen de eigenaresse van de boerderij. Met belangstelling blijft zij het wel en wee op de boerderij volgen en iedere dag komt zij op weg naar de kerk even langs. Zij staat haar zoon Tinus met raad bij. Deze gaat in datzelfde jaar op 7 mei trouwen met Jansje Groen. Samen met haar gaat vader dan wonen op de boerderij waar hij al verscheidene jaren als boerenknecht gewerkt heeft. Samen zetten zij het werk op de boerderij voort. Er komen tien kinderen: Jaap (1930), Corrie (1931), Jan (1932-1983), Joop (1935-1998), Piet 1936), Tinus (1938), Nico (1940), Hans (1942), Paul (1945) en Adri (1948). Vader wil wat meer melkvee gaan houden en daarom wordt omstreeks 1934 aan de zuidkant van de dors een schuurtje gebouwd, zodat de boerderij met acht stuks vee kan worden uitgebreid. Vóór de ingang ervan wordt een betonnen plaat gestort, met daaronder een opslag van een 10.000 liter gier. Aan de westkant van het schuurtje worden twee grote stenen "ringen" onder de goten geplaatst, een soort regenbakken voor de opvang van het hemelwater. Ook wordt er aan de zuidkant van het schuurtje nog een betonnen, 63

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2000 | | pagina 63