De Liberator "The Gremlins Roost" werd door luchtafweer vermoe delijk aan de rechteronderzijde geraakt en aangeslagen zwenkte het langzaam uit de formatie richting Akersloot. berator neer rar foto's en licatie wen- ok de B-24 en) richting was onder- □33 sCf7 arderen van landse kust e squadrons sen, die om leerden, egtuigen op 0 feet hoog- ca 5.000 m) ederlandse dier werden liegtuigen vuur geno- door het e lucht- ergeschut, j IJmuiden ikkum was teld. Verklaring afgelegd door Lt. F. Redderson: Op (de) missie 6 Februari 1945 vloog ik (als) tweede piloot in het toestel 372/C als plaatsverx'angend leider van (het) hoge rechter squadron. Toen we de Nederlandse kust passeerden zag ik toestel 42-50505/E uit de formatie naar rechts glijden, vlammen schenen uit de rechterkant van de romp te komen ongeveer bij station zes. Het toestel zette (de) vlucht in oostwaartse richting voort in bijna horizontale positie, trok toen op in een steile klim. Voordat het vlieg tuig afgleed op zijn rechtervleugel, kwamen er twee parachutes uit. Toen het toestel weer in horizontale vlucht terugkwam, blijkbaar koers zettend naar het westen, telde ik nog 3 parachutes, toen ver dween het toestel uit mijn gezichtsveld. Onze formatie maakte een zwenking naar rechts en opnieuw kon ik het in nood verkerende toestel zien, ik telde nogmaals 3 parachutes en toen het toestel op de rug rolde en explodeerde telde ik de laatste parachute die de negende was. Ik zou er niet op dunden zweren dat de laatste Wee parachutes zich ontplooiden ofschoon ze wel uit het pak kwamen. Toen verloor ik het rondtollende toestel uit het oog. Flovd F. Redderson 2/Lt., aircorps. Foto 2: B-24-J Liberator "The Gremlins Roost" Boven Akersloot beschreef het rokende en brommende toestel een ruime bocht en ter hoogte van de Hoogegeest dropte het de bommen. De bemanningsleden waren in paniek. Het kostte veel moeite om het brandende toestel in de lucht te houden. Toen sprongen de bemannings leden uit het toestel, net op tijd, want even later explodeerde het vliegtuig en viel het in brokstuk ken uiteen. Een piloot uit een van de andere vliegtuigen heeft het volgende verslag gemaakt van het voorval: 5

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2000 | | pagina 5