/ezig, maar achterhaald kend geen gleraar een n. Is eerder ;n probeert dag. ns. Voor de k wonende ;ulen en de de verkoop oor de som tanvaard in ;n lijdende i, onder en echtmatige nden en het t de koper int hij heeft gesteld om ilie terecht, inuari 1867 ;ustus 1836 er, geboren a kinderen. Oma Antje Sprenkeling en opa Jacob Kerssens In 1859, het jaar van zijn huwelijk, verhuist Maarten van Krommenie, waar hij het vak van zijn vader, Paulus Egb Karstens (Kerssens), papiermakersknecht uitoefent, naar Akersloot, waar hij, waarschijnlijk na sollicitatie, molenaar wordt op de nog bestaande watermolen "De Noordermolen". Op een gegeven moment neemt zijn zoon Paulus dit beroep van hem over. Hij zelf is dan nog tuinder en bloembollenkweker en woont dan in de Hoogegeest. Zijn woonhuis, gelegen aan de noordzijde van nummer 22, is later gesloopt. Op 19 februari 1895 trouwt Jacob met Anna Sprenkeling uit Castricum. Opa is 39 jaar als hij op de Dorpshoeve komt waar hij samen met opoe met hart en ziel zal werken om zijn bedrijf gaande te houden. Zij krijgen zes kinderen: Leentje (1896-1958), Joop (1898-1948), Tinus (1901-1969), Jan (1903-1957), Grietje (1905- 1968) en Paul(1909-1977). In later jaren helpen zij zeker hun ouders bij de werkzaamheden op de boerderij. Zoals nog zal blijken doet dat met name hun zoon Tinus. In die beginjaren maakt de landbouw een grote en belangrijke ontwikkeling door, die met name van invloed is op de veeteelt. De agrarische sector komt de zware klappen van de crisis van het eind van de negentiende eeuw redelijk te boven. Door die crisis zijn de grote tekortkomingen op drie terreinen van de Nederlandse landbouw duidelijk gemaakt: de kennis van landbouwtechnieken, organisatie van de agrarische sector en mechanisatie. In Nederland begint dan de overheid meer aandacht te besteden aan landbouwonderwijs, 59

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2000 | | pagina 59