Eigenaar Vermeulen is dus zelf bij de koop niet aanwezig, maar laat zich vertegenwoordigen. Het is tot op heden nog niet achterhaald kunnen worden wat Vermeulen, die voorzover bekend geen ingezetene van Akersloot is, bezield heeft om als hoogleraar een eenvoudige boerenhoeve in dit afgelegen dorp te kopen. Is eerder genoemde diamantslijper Vermeulen familie? Misschien probeert hij zo met zijn goed inkomen te beleggen voor zijn oude dag. In 1906 komt dan deze boerderij in de familie Kerssens. Voor de heer Anthonius Bernardus van Geenhuijsen, notarisklerk wonende te Alkmaar, lasthebber van voormelde professor Vermeulen en de heer Jacob Kerssens, landman te Akersloot verklaren, dat de verkoop en de koop van de boerderij van Vermeulen is geschied voor de som van f. 3000,=. De koper, die het gekochte bereids heeft aanvaard in de toestand waarin het zich bevindt, met heersende en lijdende dienstbaarheden, onbekende gebreken, lasten, bezwaren, onder en overmaat, neemt de belastingen voor zijn rekening. Een rechtmatige eigendomsovergang, vrij van hypotheek en andere verbanden en het rustig en vreedzaam bezit van het verkochte wordt de koper gewaarborgd. Vermeulen is ook dit keer niet aanwezig, want hij heeft dezelfde Van Geenhuijsen weer tot zijn lasthebber aangesteld om hem waar te nemen en zijn belangen te behartigen.14 Zo komt 93 jaar geleden de Dorpshoeve in de familie terecht, want Jacob Kerssens is mijn opa. Hij is geboren op 28 januari 1867 als zoon van Maarten Kerssens, die is geboren op 29 augustus 1836 te Krommenie en op 2 mei 1859 gehuwd met Grietje Jonker, geboren op 23 oktober 1833 te Oude Niedorp. Zij krijgen negen kinderen, waarvan Jacob de vierde zoon is.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2000 | | pagina 58