Het begint allemaal met Johannes Stierp. Deze is geboren op 6 maart 1827 op Boekei, één van de buurtschappen van het dorp Akersloot, uit het huwelijk van Arie Dirksz Stierp en Maartje Jans Admiraal. De familienaam Stierp is afkomstig van de gelijknamige buurtschap op het eiland De Woude, gelegen in de Langemeer, het huidige Alkmaarder-meer, in de gemeente Akersloot. Vroeger was daar de waterdoorgang van de Langemeer naar de Starnmeer. Jan Stierp trouwt op 26-jarige leeftijd op 1 mei 1853 met Geertje Baltus uit Alkmaar. Op 18 maart 1853, twee weken vóór zijn huwelijk, koopt hij van zijn schoonvader Maarten Baltus een stuk bouwland dat te boek staat als "kroft zaadland" en gelegen is in het Binnengeest te Akersloot.' Maarten Baltus heeft dit stuk land, blijkens een aankoopakte, opgemaakt door notaris Schoehuizen op 5 december 1848, in zijn bezit gekregen.2 Eerder is dit land in handen geweest van Trijntje Sinnige en daarvoor in die van Jan, Trijntje en Maarten Sinnige. In 1832, bij de invoering van het Kadaster, stond het perceel bouwland van 37 are en 10 centiare op naam van Jan Sinnige, die bouwman is te Akersloot.3 Jan Stierp woont al in de polder het Binnen geest voordat hij op voormeld stuk land een boerderij bouwt. Het staat geregistreerd als sectie A nummer 243. Hij betaalt er het bedrag van f. 300,= voor.4 Jan Stierp heeft niet zijn leven lang hetzelfde beroep uitgeoefend. Hij is enige tijd werkzaam op een boerenbedrijf, maar de bollencultuur trekt hem meer dan het boeren. Zo wordt hij landman, bloemist of bollenkweker genoemd. Hij is zelfs één van de pioniers van de bollencultuur, die omstreeks 1850 in Akersloot begonnen is. Men neemt aan dat omstreeks 1850 de bollenkwekerij in Akersloot van start is gegaan, zij het op bescheiden schaal èn als bijzaak. Geteeld worden voornamelijk crocussen en andere bloembollen. Of daar ook al lelies bij zijn, waarmee het dorp grote bekendheid heeft gekregen, is niet met zekerheid te zeggen.5 Alleen van bollenkweken kon men toen nog niet rondkomen, dus wordt er ook wat vee bij gehouden.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2000 | | pagina 55