Momenten uit de geschiedenis van de Dorpshoeve te Akersloot De geschiedenis van een boerderij beschrijven is een hachelijke onderneming. Zeker als het begin bijna 150 jaar geleden is geweest. Hoe verder je terug gaat in de tijd hoe minder gegevens bekend zijn. Het reilen en zeilen van een boerderij wordt zelden of nooit schriftelijk vastgelegd en in de ene familie bewaart men meer dan in een andere. Geldt dit voor gebouwen, des te meer voor de mensen die er gewoond, geleefd en gewerkt hebben. Hier ben ik achter gekomen toen mij gevraagd werd te vertellen over de geschiedenis van de boerderij aan het huidige adres Julianaweg 39 te Akersloot, thans bekend als de "DORPSHOEVE". Ik heb hierbij moeten putten uit mijn geheugen. Aangezien ik twaalf jaar was toen ik de boerderij verlaten heb, kan ik daaruit niet zoveel opdiepen. Ik heb daarom mijn toevlucht gezocht tot wat er bij de familie nog bekend is. De leden daarvan hebben wel hun eigen herinneringen aan de tijd dat zij op de boerderij gewoond hebben. Sommigen van hen staan bepaalde dingen nog duidelijk voor ogen, voor anderen is het lang geleden en zijn hun herinneringen door de loop der tijd vervaagd of zelfs uitgewist. Ook heb ik gebruik kunnen maken van wat ik het familiearchief zou willen noemen, gegevens die opgeborgen zijn in dozen, trommeltjes en laden van kastjes bij familie. En dan zijn er nog andere stille getuigen, verzameld in andere archieven, waarvan ik met name het streekarchief te Alkmaar en het familiearchief noem. Ook heb ik gebruik gemaakt van enig speurwerk dat gedaan is door de heer Ed Dekker, verslaggever van het Noordhollands Dagblad. Mevrouw Annie Stierp-Impink heeft na jarenlang onderzoek, vorig jaar juli een interessant boek gepubliceerd onder de titel "Vier eeuwen Stierp, een oerhollandse familie en de bakermat Akersloot 1569-1998". Ik heb met belangstelling kennis genomen van de inhoud en vond daarbij ook gegevens met betrekking tot het ontstaan van de Dorpshoeve. Dit artikel is geen uitputtende studie geworden over de boerderij. Ik heb het als volgt ingedeeld: Het eerste en grootste deel gaat over wat historische gegevens met betrekking tot de boerderij en haar eigenaren. Daarna wil ik in het tweede deel teruggaan naar de tijd van mijn jeugd en wat mijmeren over het leven op de boerderij en de veranderingen die daar hebben plaats gehad. Aan het eind van dit artikel staat de verklaring van de gebruikte afkortingen, de geraadpleegde literatuur en de noten. 53

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2000 | | pagina 53