Generatie Xd. Generatie Xld. De zoon van Wim JACOBUS JOHANNES WILHELMUS, geboren op 19-6-1966, en Ria. trouwde op 17-9-1993 met ESTHER RIJKEN, geboren op 12-4-1969 De archiefgroep WILHELMUS JACOBUS VERDUIJN, geboren op 2-2-1931, trouwde te Limmen op 16-2-1965 met MARIA ADMIRAAL, ge boren op 9-9-1940 te Limmen. Thans gescheiden. Kinderen uit dit huwelijk: 1. Jacobus Johannes Wilhelmus, zie generatie Xld. 2. Petronella Hendrika Catharina, geboren op 3-9-1967, huwde op 18-10-1996 met Rick de Groot. te Alkmaar. Kind uit dit huwelijk: 1Kaj, geboren op 28-2-1999 te Beverwijk. Sjaak, Esther en hun zoon Kaj wonen in Akersloot aan de Delving. Noten: 1 ORA 117 2 ORAinv. 119 3 Weesboek inv. no. 131 4 Weesboek inv. no. 131 5 Not. Arch. Alkmaar reg. 581 folio 65 6 Weesboek inv. no 131 7 Not. Archief Alkmaar inv. no. 602 8 Oud Recht inv. nr. 120 9 Not. Archief Alkmaar inv. nr. 605 10 Weesboek inv. 132 11 Not. Archief Alkmaar inv. 998 nr. 106/107 12 Brievenboek inv. no. 34 d.d. 21-9-1829 52

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2000 | | pagina 52