ieen en ieder gezin, dat in huisvader. In eel en al voor hem is een gegaan! te in vrede! overleden in Uitgeest geest, overle- Het woonhuis, de winkel en de bakkerij van Jaap Verduijn, hoek Kon ingsweg/Dorpsstraat hij het pand 4000,--.. Hij weduwe van e met weduw- e leende Jaap ir De tweede De zonen van JaaP 5,5% was af- ^duijn en Rika Wiebes. V.l.n.r: Jan, Piet, Dirk en Wim Daarna werd er Schoon en /ijl Jaap op de leeftijd, stopte )reding van de Jaap en zijn vrouw verhuisden naar het Heer Derckplantsoen. Na het overlijden van zijn vrouw op 25-9-1977 verhuisde Jaap naar Huize Strammerzoom, vanaf 1978 tot 1989 heeft hij hier gewoond. Daarna heeft hij gewoond in Verzorgingshuis Zuyder Waert in Heerhugowaard. waar hij op 92-jarige leeftijd is overleden. 49

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2000 | | pagina 49