Generatie IX. zang ten gehoore. Kortom de deelneming was algemeen en ieder was begaan met zijne diepbedroefde echtgenoote en gezin, dat in hem heeft te betreuren een braven, bezorgden man en huisvader. In zijn langdurig kosterschap heeft Dirk Verduin zich geheel en al voor het belang van kerk, sacristy en kerkhof gegeven. Met hem is een stuk geschiedenis van de parochie Akersloot ten grave gegaan! Deze getrouwe dienaar verbonden aan Gods Huis, ruste in vrede! JACOBUS ADRIANUS VERDUIJN, geboren 1-3-1898, overleden 12-7-1990 te Heerhugowaard, trouwde op 11-1-1923 in Uitgeest met HENDRICA WIEBES, geboren 27-9-1896 te Uitgeest, overle den 25-9-1977. Jaap Verduijn en Rika Wiebes Kinderen uit dit huwelijk: 1Johannes Theodorus, zie generatie Xa. 2. Theodorus Marcellus, geboren 16-1-1926, overleden 30-5-1926. 3. Theodorus Josephus, zie generatie Xb. 4. Petrus Wilhelmus, zie generatie Xe. 5. Wilhelmus Jacobus, zie generatie Xd. Het beroep van Jaap was bakker. Om dit beroep te kunnen uitoefenen, kocht hij het pand hoek Dorpsstraat/Koningsweg voor ruim f. 4000,-.. Hij kocht dit pand van Anna Bijvoet, de weduwe van Gerbrand Bakker. Anna Bijvoet hertrouwde met weduw naar Piet Delamarre. Deze Piet Delamarre leende Jaap f. 2000,-- tegen een rente van 6% per jaar. De tweede lening groot f. 2200,- tegen een rente van 5,5% was af komstig van pastoor Van Baaren. Tot 1963 heeft Jaap in dit pand zijn brood gebakken. Daarna werd hij een zogenaamde koude bakker. Eerst voor bakker Schoon en later voor bakker Putter. Zijn vrouw verkocht het brood in het winkeltje, terwijl Jaap op de transportfiets de klanten afging. In 1965, op 67-jarige leeftijd, stopte Jaap met werken. In 1967 kocht de gemeente het bakkerijtje. Voor verbreding van de weg had de gemeente de grond nodig. 48

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2000 | | pagina 48