En hebben de opgemelde Dirk Verduin en zijn huisvrouw Maartje Meijne vervolgens aan ons verklaard, dat zij hedennacht omstreeks half Een uur, beweging in huis hadden vernomen, slapende de declaranten in het vertrek aller naast dat waarin de inbraak heeft plaatsgehad. Dat zij toen hunne Dienstboden gewekt hebben en dat de daders van de hierboven omschreven inbraak intussen de vlugt hebben ge nomen. Dat de declaranten eene lade uit de laatstgemelde kas, met ver schillende goederen buitenshuis op de wurf hebben gevonden, waar uit zij vermisten: le Een paar gouden haakjes, genaaid aan zwart satijnen bandjes, met wit lint gevoerd. 2e Een paar gladde zilveren pouvret knoopjes. (Met pouvret wordt bedoeld poveretten of lubben. Dat zijn drie strookjes stof welke in de ondermouw als sier werd gedragen, meestal werden deze strookjes van kant gemaakt 3e Twee strengen valsche granaten koralen. Terwijl nog uit deselve kas werd vermist: le Een schaar met zilveren oogen en dito ketting 2e Eene gevlamde beurs met rood gevoerd en aan de binnenkant gemerkt met de letters L.K., waaraan een zilveren knipbeugel met dito haak en in welke beurs of tas zich heeft bevonden, het welk insgelijks is gestolen: a. Een zilveren doosje met zeven gouden ringen, waarvan twee zware hoepen of zogenaamde trouwringen, twee dito ligter, twee pink ringen en eene ordinaire ring. b. Een zilveren eau de la reine doosje. c. Een zilveren Elletje. d. Een dito naaldenkoker. e. Een dito vingerhoed. f Een ducaton, een halve ducaton en rijksdaalder en verder enig kleingeld te zamen de waarde van ongeveer Negen Guldens uit makende. Van al hetwelk wij hebben opgemaakt dit Proces Verbaal, hetwelk de declaranten met ons hebben getekend, ten dage en jare als bo ven. (was getek.) J. Schoehuizen, C.M. Admiraal, D. Verduin, Maartje Meijne32

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2000 | | pagina 44