Generatie VI. DIRK KLAASZ VERDUIJN, gedoopt op 28-6-1773, overleden op 13-12-1845. Dirk trouwde op 30-4-1797 met GRIETJE PIETERS VAN DER VELDEN, geboren te Zuidschermeer en in Alkmaar ge doopt op 3-1-1777. Zij overleed op 2-6-1816. Grietje bracht bij haar huwelijk zevenhonderd gulden mee, dit was het erfdeel van haar moeder. De moeder van Grietje is overleden voor 2-1-1782.10 Op 18-1-1818 trouwde Dirk voor de tweede keer, hij was toen 44 jaar oud. Zijn bruid MAARTJE CORNELIS MEIJNE was 20 jaar. Zij is gedoopt te Uitgeest op 31-7-1797 en overleden op 25-1-1868. Het gezin woonde op de Sluisbuurt. Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren: 1. Grietje geboren op 17-11-1818. 2. Maartje geboren op 5-4-1820. 3. Klaas geboren op 5-12-1821. 4. Maartje geboren op 28-12-1823. 5. Cornelis geboren op 21-12-1825. 6. Pieter (Zie generatie VII). 7. Jan geboren op 3-1-1830. 8. Jacob geboren op 12-12-1833. 9. Jan geboren op 29-5-1836. 10. Neeltje geboren op 14-3-1839. Op 6-6-1818 maakten Dirk en Maartje een testament op. Dirk: Ik maak en legateer aan mijne egtgenote Maartje Corn. Meijne al dat geen dat de wet mij toestaat ten haaren voordeelen te beschik ken zowel in eijgendom als in vruchtgebruik en ontslaan haar van de verpligting om borg te stellen. Maartje maakte ten gunste van Dirk een testament met dezelfde tekst op.11 Mocht u denken dat inbraak en diefstal een teken van deze tijd zijn, dan vergist u zich. Ook Dirk en Maartje kregen hiermee te maken zoals uit onderstaand procesverbaal zal blijken. Op heden den 21 September 1829 des morgens ten zeven uren, heb ik ondergetekende Burgermeester van Akersloot, met Cornelis Maertensz Admiraal, Assessor, mij begeven ten huize van Dirk Ver duin Landman, woonende te Akersloot teneinde aldaar inspectie te nemen van de inbraak welke aan dat huis in de afgelopen nacht had plaats gehad.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2000 | | pagina 42