3 IN MEMORIAM Het bestuur 4 el 7) 14 19 sloot 53 Op zaterdag 26 februari j.1. overleed, in het ziekenhuis te Alkmaar, 83 Laurentius Petrus Groot. Hij bereikte de leeftijd van 72 jaar. 87 Laus was sinds 1985 bestuurslid van onze vereniging, waarvan 12 jaar als voorzitter. Namelijk vanaf 11 maart 1987 tot 14 april 1999. Hij was een krachtig bestuurder die opkwam voor de vereniging waar hij vond dat dit nodig was. Een bestuurder met veel ervaring en kwaliteiten. Enige jaren geleden begon zijn gezondheid achteruit te gaan. Mede door dit feit, maar ook omdat Zuidschermer niet langer deel uit maakte van de gemeente Akersloot, besloot Laus zijn plaats beschik baar te stellen. Wij gedenken hem en blijven hem herinneren als een vriendelijk mens en goed bestuurder. 3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2000 | | pagina 3