Dirck trouwde voor de tweede keer op 22-1-1713 met STIJNTJE DIRCKSE STIEROP, 22 jaar oud, gedoopt op 17-10-1690. Stijntje is overleden vóór 1725. Op 40-jarige leeftijd trouwde Dirck voor de derde keer, op 22-4-1725 met NEELTIE CLAAS. Uit het eerste huwelijk: 1. Neeltje, gedoopt op 25-9-1711. Uit het tweede huwelijk: 2. Maartje, gedoopt op 6-5-1713. 3. Dirk (zie generatie IV). 4. Grietje gedoopt op 21-11-1717. 5. Jan geboren tussen 1719 en 1724. Op 18-6-1719 koopt Dirck, van IJsbrand Jacobsz Davidt, een huis en erf staande op Starting, belend ten westen Jan Butter en ten oos ten Maarten Janse, voor 270 gulden. Dirck moet de helft contant en de andere helft volgend jaar mei betalen.2 Het beroep van Dirck was boer. Dochter Neeltje, uit het eerste huwelijk van Dirck, erfde behalve moedersdeel ook van haar tante Grietje Gerrits. Grietje was een zuster van haar moeder. De weesmeesteren noteerden de volgende bezit tingen: "Eerstelijck een stuck lant genaemt de Hogeven, groot 2009 roeden, gelegen in den banne van Akesloot. Nogh een acker gelegen in den banne van Uijtgeest, groot 160 roe den. Nogh een stuck lant gelegen in de banne van Limmen, genaemt 't Hoppeshornen groot 5016 roeden. Een bedt met een peuluw. Twee kussens, 6 laekens. Een peuluwlaeken. Agt neusdoeken. (Neusdoeken werden in die tijd niet alleen gebruikt om de neus te snuiten, maar werden ook als halsdoek gedragen). Een goutstukje van dartig gld. 2 Hemden. Vijff kussenslopen. Een peuluwlaeken. Een stuck lant gelegen in het Westwouderpolder genaemt Robberderweyt groot 2710 roeden. Nogh een acker gelegen op Kerkgeest groot 224 roeden". 37

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2000 | | pagina 37