Generatie I. Generatie II. Generatie III. JACOB WOUTERSZ, geboren 1600 trouwde 1630 met AECHT ARIENS. Uit dit huwelijk hebben we de volgende kinderen gevonden: 1. Wouter, gedoopt op 6-9-1633. 2. Jan (zie generatie II). Van dit echtpaar is alleen bekend, dat zij op Kerkgeest woonden. JAN JACOBSZ VERDUIJN, gedoopt op 7-1-1635, trouwde op 30-5-1672 met NEELTJE DIRX. Uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren. 1. Agatha, gedoopt op 4-7-1673. 2. Theodorus, gedoopt op 14-8-1675. 3. Agatha, gedoopt op 14-11-1676. 4. Theodorus, gedoopt op 22-2-1680. 5. Jacobus, gedoopt op 1-7-1682. 6. Dirck (zie generatie III). Op 22 september 1675, komen we Jan tegen in een vergadering van de vroedschap. Het is nodig dat op de schutsluis aan het zuideind van Akersloot een sluiswachter komt. Er werd besloten een over eenkomst te sluiten met de buurdorpen Limmen, Castricum en Bakkum (ook toen al een CAL samenwerking). Toen het op stemming aankwam, was Jan een van de tegenstemmers. (Zie artikel "Het wel en wee van de Akersloter Vroedschap in de 17e eeuw"). Jan en Neeltje zijn overleden vóór 11-5-1699. Op die datum verko pen Comelis Govertsz, hospis alhier in De Valck, en Dirck Akersloot, wonende in Heiloo, als wettige voogden van de twee nagelaten kin deren van Jan Jacobsz Verduijn en Neeltje Dirkse, een stuk land in 't grote polder (de Limmerpolder) gelegen, groot 687 roe voor een bedrag van 377 Car. gulden en 17 stuivers.' DIRCK JANSZ VERDUIJN, gedoopt op 22-4-1685, overleden op 51-jarige leeftijd op 21-3-1737. Dirck trouwde op 23-jarige leeftijd op 27-1-1709 met AAFJE GERRITS, 21 jaar oud, geboren op 20-4-1687. Aafje Gerrits is overleden vóór 1713.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2000 | | pagina 36