De familie Verduijn Doop- trouw- en overlijdensdatums Achternamen Geloof Met ingang van dit nummer, zult u voortaan in ons blad, een genealo gie van een Akerslootse familie aantreffen. In aansluiting op "Het levensverhaal van Piet Verduijn", hebben wij een genealogie in rechte lijn van de familie Verduijn uitgezocht. Niet alle doop- trouw- en overlijdensdatums zijn te achterhalen. De oorzaak hiervan is, dat de registratie van deze gegevens in het jaar 1631 beginnen en er in de jaren daarna verschillende hiaten zitten. O.a. ontbreken de jaren 1711 tot 1713. De oorzaak hiervan is het volgende: pastoor Noorman, overleden in 1712, was ziek en heeft waarschijnlijk daarom het laatste jaar niets ingeschreven. Zijn op volger, pastoor De Broeder, werd door de parochianen bijna een jaar uit de kerk gehouden. Volgens de geruchten zou hij Jansenist zijn. Toen bleek dat dit niet of niet meer het geval was, werd hij wel toegelaten. Jansenisten zijn volgelingen van bisschop Corn. Jansenius van Ieperen, die een terugkeer naar de leer van Augustinus bepleitte. Deze leer werd door de rooms-katholieke kerk niet erkend. In de zeventiende eeuw is het gebruik van achternamen nog uitzon derlijk. Men gebruikte toen het zogeheten patronymicum. De voor naam van de vader werd als een soort achternaam gebruikt. B.v. Jacob Woutersz: Jacob, de zoon van Wouter. In de achttiende eeuw gebruikte de meeste Akersloters wel een achternaam. In de negen tiende eeuw werd het hebben van een achternaam, door Napoleon, verplicht gesteld. Ook de schrijfwijze stond nog niet vast. Het kwam voor, dat een naam op verschillende manieren geschreven werd. Zo komen we Verduin, Verduijn en zelfs Voorduijn tegen. De familie Verduijn is van oorsprong rooms-katholiek. Plaatsnamen Voor zover er geen andere plaatsnaam is vermeld, zijn de "Verduijnen" in Akersloot geboren, getrouwd of overleden. 33

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2000 | | pagina 33