)r^2.0oq) lil dit nummer: Het neerstorten van een B-24 Liberator boven Akersloot Het wel en wee van de Akersloter Vroedschap in de 17e eeuw (deel 7) 14 Het levensverhaal van Piet Verduijn 19 De familie Verduijn 33 Momenten uit de geschiedenis van de Dorpshoeve te Akersloot 53 De levensloop van Jan Tijmes 83 Uit de Alcmaarsche Courant van 1900 87 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2000 | | pagina 2