Sander woont. Toendertijd was daar een boomgaard. Mijn speelkameraden waren Jan Buur (Wzn), Aak Buur en Bertus van der Eng. We voetbalden op 't wikveldje, dat was land van Van Die pen naast "Vanouds 't Klooster". We mochten daar voetballen zo veel we wilden. Ik moest ook wel eens helpen in de bakkerij, ik moest trommels smeren, maar dat wilde ik niet. De hele bakkerij kon me gestolen worden. Ik liet de broodtrommels staan en trok m'n overall aan. Als jochie ging ik liever uit school vandaan bij een boer helpen. Dat was bij Niek Blokker in de Iepenhof aan de Boschweg. Dat vond ik schit terend. Als m'n broer ziek was moest ik venten. Ze kregen me bijna niet op de fiets, ik had er helemaal geen zin in. Bij Niek Blokker heb ik melken geleerd en ik mocht met het paard de Hem in. Toen ik een jaar of dertien was heb ik een keer twee oude mensen met een koets naar Sint Pancras gebracht. loopt. Jam- :kplantsoen den voor 't vaterkraan, der aan een 1. Hij werd enomen. Ik aard moest, geweest, hij )at was z'n was omge ven. Ik ben oorlogstijd >ngens door »ens gingen issen leerde eggestuurd. immen over an zo heette /aar nu Cor Piet Verduijn op 14- jarige leeftijd met Niek Blokker aan de achterkant van De Iepenhof. Ik ben ook vaak met Piet Leering met de paard en wagen meegeweest om houtmot te halen bij Zonjee in Uitgeest. Dan mochten er altijd 'n stel jongens mee. De oven werd met houtmot gestookt. Dat werd opgeslagen in het mothok, een aanbouwseltje naast het huis. Stui ven dat het deed met harde wind! Later werden takkenbossen in de oven gestookt. Die kocht m'n vader van een handelaar. Mijn bijnaam Sprot kreeg ik toen ik een jaar of veertien was, misschien omdat ik klein was. Toen ik van school kwam ging ik bij Niek Blokker werken. Ze hadden zelf geen jongens, want Niek Blokker leefde toen nog met z'n moeder. Ze hadden zo'n vijf tien koeien en ik deed er alles: melken, karnen, kazen en hooien, 't Is gebeurd dat ik als jongen van vijftien in 't don ker het paard ophaalde, dan lag Niek nog te bed. Hij had land in de Hem en ik heb daar ook wel eens alleen moeten mel ken. 't Ging niet altijd goed. Het paard is een keer op hol geslagen doordat hij schrok van de klapperende zeilen van de boot. Ik raakte onder de wagen en haalde een scheur in mijn hoofd. Ook is de hooi wagen een keer op de Hembrug omgegaan. De brug in de Hem was in die tijd steil en hoog omdat er schepen onderdoor moesten varen. 25

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2000 | | pagina 25