In 1937, toen ik zeven jaar was viel opa bij de kerk uit een boom. Hij wou takken afzagen. De pastoor zei: "Verduijn, niet in die boom klimmen". Toch doen. Ze hebben hem naar huis gebracht. Daar heeft hij nog een week in coma gelegen. Hij stierf op Hemelvaartsdag 6 mei 1937, de avond van de dag dat ik klein aangeno men werd. Op deze dag hadden kinderen van ome Piet en ook van tante Marie hun eerste communie. Het aanne men stelde niet veel voor, de aandacht ging naar die ouwe man, dat weet ik nog best. Hij lag opgebaard met een verband om zijn hoofd. Hij had tot zijn 72e jaar gekosterd. Grootmoeder is negen jaar weduwe geweest. Ze liep altjd knap in 't zwart. Wij als kinderen gingen vaak even bij haar langs. Dat lag op je route als je uit de kerk kwam. Je kreeg snoep en als dat op was ging je weer. Grootmoeder is in 1946 overleden. Ome Piet Verduijn trouwde met Leentje Kerssens. Hij werd tuinder in de Hoogegeest en kweekte daar lelies. Ze hadden zes kinderen. Tante Marie trouwde met Dirk Bruinenberg. Ze woon den aan de Koningsweg (nu no.15) en kregen acht kin deren. Tante Marie heeft een hele tijd in een tentje achter op het erf gelegen, dat weet ik nog best. Ze stierf op 49- jarige leeftijd. De grootouders van moederskant waren Jan Wiebes en Anna Plukker uit Uitgeest. Ze hadden twee kinderen, Wim en Rika, mijn moeder, geboren in 1896. Jan Wiebes stierf in 1899 toen hij 34 jaar was en grootmoeder Anna Plukker hertrouwde met Pieter van der Eng. Piet van der Eng nam zes kinderen mee: Jan, Dirk, Henk, Alie, Agie en Pietje. Uit het tweede huwelijk zijn geen kinderen geboren. Groot vader Van der Eng is molenaar op De Kat geweest en kweekte ranonkels, anemonen en ander kleingoed op 't Mollenveld. Ze woon den op het Kuiperspad, een zijstraat van de Langebuurt, waar hij ook twee akkers had. Deze mensen hadden iets goeds, we gingen er vaak naar toe, lopend over de Dorregeest. Ik ben er ook wel met Aak Buur geweest. Je kreeg daar koek en wat te drinken en na een half uurtje ging je weer. Anna Plukker is overleden in 1949 en Pieter van der Eng is 83 ge worden en overleden in 1950. Jaap en Piet Verduijn, foto 1900. 20

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2000 | | pagina 20