Het levensverhaal van Piet Verduijn Pieter Aris Govertsz. van de voor- dere 100 gul- volgt hierna :7 december reurs. Het to- 800.-.- 32.-.- 25.-.- 29.17.- 886.17.- 63.19.- ;ft 9.9.- 54.10.- ïet vrijkopen gende buurt- 241.8.- 301.14.- 140.3.- 61.17.- 745.2.- 11.7.8 756.9.8 ïrp-lmpink Piet Verduijn, voor de Akersloters beter bekend als Sprot is geboren op 10 april 1929. Piet is een echte "buitenman" en heel tevreden met alle kleine vreugden van het leven. Hij is een van de weinigen die nog met klompen door het dorp gaat. Mijn grootouders van vaderskant, die ik alle bei nog heb gekend, zijn Dirk Verduijn gebo ren in 1865 en Aaltje Tiebie, geboren in 1870. Ze zijn getrouwd in 1895 en kregen drie kin deren, twee zoons en een dochter: Piet, mijn vader Jaap, geboren in 1898 en Marie. Ze woonden eerst aan de Koningsweg in het huis waar Arie Broersen woont (nu no. 40) want daar is mijn vader gebo ren. Dat weet ik bij overlevering, moeder vertelt dit en vader vertelt dat. Later zijn ze naar de Julianaweg verhuisd en woonden tot hun dood in het huisje waar Kerssens nu zijn viszaak heeft. De winkel is er later aangebouwd, dat was vroeger een grasveldje. Ik weet nog hoe 't huis van mijn grootouders er uit zag. De voordeur was in 't midden. Als je achterin kwam dan had je een lange gang die naar de voordeur liep. Aan de ene kant was de slaapkamer met een keukentje er achter en aan de andere kant de woonka mer. Dirk Verduijn in militair uniform, foto 1890. Grootvader was koster en tuinman van de kerk en ook grafdelver. Hij was altijd in of bij de kerk, zeker op zondag: de vroege kerk, de late kerk, de mannenfamilie, want de mannen konden alleen op zondag naar de kerk. Ze zaten dan op de klok te kijken of ze niet te laat kwamen voor de voetbal. Dan had je in de namiddag nog de ves pers en 's avonds het lof. Bij de kerk was grootvader z'n werk, daar leefde hij van. Zoals ik hem kende was hij een gesloten, rustige man, die niet opviel. Grootmoeder Aaltje was een zuster van Jan Tiebie de metselaar en van Stein Tiebie, de moeder van Jaap Krom. Ze was een praatster. Dat zat bij de Tiebie's ingebakken. Opa zat bij tafel en opie deed 't woord. 19

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2000 | | pagina 19