A. Stierp-lmpink uit de Bootsgezellenbeurs, Jacob Dircksz Noort, Pieter Aris Cromhaer, Jan Gavesz Butter en Louris Boet. 30 Gulden van Pieter van der Velde. 25 gulden van Cornelis Akersloot en Adryaen Govertsz. 20 gulden van secretaris Gerrit Dam. Totaal bijeengebracht 1050 gulden. De gemeente Akersloot verbindt zich voor de restitutie van de voor noemde penningen met de intrest van 8 stuivers van iedere 100 gul den per maand. 27 december 1684: In het verslag van de secretaris, volgt hierna dezelfde lijst van namen, aan wie het geld op 27 december gerestitueerd is, behalve het geld uit de Bootsgezellenbeurs. Het to tale bedrag is dan 800 gulden. De verantwoording luidt als volgt: Aan de commissaris Hees contant gegeven 800.-.- opgeld en de wissel te Amsterdam 32.-.- prieme assorantie 25.-.- reis en teerkosten in deze 29.17.- somma 886.17.- Blijft bij de Beurs bij schepenen berusten 63.19.- gaat af voor de schoenmaker wat tekort ontvangen heeft 9.9.- 54.10.- Het bijeen gecollecteerde geld bij de bevolking, voor het vrijkopen van Wullem Jacobsz Louwe, kwam binnen uit de volgende buurt schappen: Van Startingh, Kerckgeest, Watersijd, Kerckbuiert en Kerckdijck 241.8.- Van Sluysbuiert, Middelbuiert, Hongeest en Mullenbuiert 301.14.- Van Boekei, Lamoor en Hoorenen 140.3.- Van Woude en Stierp 61.17.- 745.2.- Van Graftdijk 11.7.8 756.9.8 (wordt vervolgd)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2000 | | pagina 18