20 maart 1686: Het verslag van deze dag volgt letterlijk: "Alle ge broken huishoudens zullen geëxcuseerd zijn om voor niet meer als een huishouden te betalen, gelijk alsof zij niet verdeeld en waren geweest voor zo veel als zij bij malcander zijn wonende binnen ons dorp van Akersloot." G.D. Dam secr. 20 maart 1686: De vroedschap heeft mr. Jan Boeckholt en zijn vrouw voor twee jaar in dienst genomen. Mr. Jan als dorpsheelmeester en zijn vrouw Grietie als dorpsvroedvrouw. Het contract gaat in per mei 1686. Er is één voorwaarde: zij moeten alle armen, die door de armenvoogden worden onderhouden, pro Deo bedienen zonder enig traktement. Jaarlijks zullen zij samen 90 gulden verdienen. Mr. Jan ondertekent samen met G.D. Dam de secretaris. 6 december 1684: Zo aan het eind van het jaar komt een ernstige zaak aan de orde. Het brengt het hele dorp in beroering. De vol gende personen komen naar het raadhuis om daar als vroedschap te fungeren: Sijmen Cornelisz Veer, Jan Adriaensz Gorter, Adriaen Jacobsz Foppe, Jan Jacobsz de Vos, Jacob Dircksz Noort, Pieter Aris Kromhaer, Sijmen Dircksz Slot, Adriaen Dircksz Mol, Adriaen Govertsz, Cornelis Akersloot, Claes Jansz Kortrijck, Pieter van der Velde, Jan Gavesz Butter, Louris Jansz Boet, Claes Wullemsz Groot, Maerte Cornelisz Boet, Bastejaen Dircksz, Jan Verduijn, Rem Claesz, de secretaris Gerrit Dam. Dirck Cornelisz Pluym, Jan Jansz Huysman, Pieter Logger, Gerrit Claesz Schoenmaecker en Jan Dircksz Dam. De grote opkomst is veroorzaakt door Wullem Jacobsz Louwe. Hij is in slavernij "bij den Turk gevangen". Er moet een en ander gere geld worden om hem en de andere slaven vrij te kopen. Commissa ris Hees, tegenwoordig Gecommitteerde van de Staat, heeft opdracht om de slaven los te kopen. Het geld dat hij daarvoor nodig heeft, zal men onder de bevolking bijeen gaan collecteren en aan hem "behandigen". Vanwege het korte tijdsbestek wordt het geld op maandgeld gelicht. Dirck Cornelis Pluym en Louris Boet verzamelden het geld bij de volgende personen: 150 gulden van de armenvoogden. 100 gulden van Dirck Cornelisz, uit de Bootgezellenbeurs. 100 gulden van Jan Dircksz Dam. Verder 50 gulden van: Dirck Cornelis zelf, Sijmon Dircksz Slot, Jan de Vos, Gerrit Schoenmaecker, Pieter Cornelis Lagger, Rem Claesz en 100 gulden 17

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2000 | | pagina 17