De bevrijding en daarna Tijdens de bevrijding werd een krans gelegd bij het graf van Arthur S. Humphreys. Een toevallig passerende Canadese soldaat, die als eerste geallieerde in Akersloot arriveerde, werd uitgenodigd om bij de kranslegging aanwezig te zijn. Dit gebeurde in samenwer king met het verzet. Veel Akersloters waren bij deze ceremonie aan wezig. Na de bevrijding werd Arthur S. Humphreys door de Amerikanen weer op gegraven. De Duitsers hadden alle persoonlijke be zittingen van hem afgenomen. Een ring en andere persoonlijke spullen blijken tijdens het opgraven van de stoffelijke resten niet meer aanwezig. Arthur S. Humphreys werd eerst op een mi litaire begraafplaats in Neuville (België) be graven. Uiteindelijk vond zijn lichaam in Amerika de laatste rustplaats. Foto 10: Gedenkplaat, bevestigd aan de kerk in De Rijp. De neuskoepelschutter, Martin Rubin, is in 1989 naar Nederland gekomen op uitnodi ging van de Stichting Aircraft Recovery Group 40-45. In een roeibootje heeft hij dezelfde tocht, die hij met de verzetsmensen heeft gevaren, opnieuw afgelegd. Het werd een emotionele tocht. Martin Rubin heeft nooit geweten dat de twee Graf- tenaren door de Duitsers zijn neergeschoten. Linkerzij luikschutter Vance Jeffers die in Graft was begraven, werd ook eerst in Bel gië begraven en uiteindelijk in Amerika her begraven. De vleugel en het landingsgestel liggen ver moedelijk nog steeds in het kanaal. Ook tij dens baggerwerkzaamheden zijn deze on derdelen nooit naar boven gekomen. Diverse onderdelen van het vliegtuig, maar ook de schoen van Arthur Humphreys, staan tentoongesteld in het Luchtoorlog Museum te Assendelft. Mocht u hier willen kijken, het museum is gevestigd in Fort Veldhuis (Genieweg 1, tussen Assendelft en Heemskerk) en is iedere zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur gedurende de maan den mei t/m september. 12

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2000 | | pagina 12