Vereniging "Oud-Aker sloot" y Nummer 35, december 1997 In dit nummer: Blz. De Groene Valck is een periodieke uitgave van de Vereniging "Oud-Akersloot". Zij ontleent haar naam aan een herberg die in augustus 1880 afbrandde en daarna is herbouwd als bakkerij aan het Dielofslaantje nr 2. De voorplaat is getekend naar een gravure uit 1650 van J.C. Roël. -...V Bestuur: L.P. Groot, voorzitter W.G.M. Veldt, secretaris J.J.C.M. Louwe, penningmeester J. Zweeris, vice-voorzitter Mevr. G. Blokker Mevr. R. Louwe-Woestenburg Mevr. G. Swart-Clazing Redaktie en administratie-adres: Mevr. G. Blokker Buurtweg 15, 1921 CJ Akersloot (0251)31 12 09 Bankrelaties: Rabobank: 3009.68.078 Postbank: 909470 Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of overgenomen zonder toestemming van de uitgever. I Het levensverhaal van Marie Kerssens Uit de notulen van de brandweeer te Akersloot Het wel en wee van de Akersloter vroedschap in de 17e eeuw (deel 6) Het zwembad Uit de Alkmaarsche Courant van 1897 Broodnijd 2 14 24 28 37 39

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1997 | | pagina 1