De grond in de polder werd door mijn vader verdeeld, mijn broer Jan en ik ieder drie hectaren. Joris Ruijter had zijn boerderij aan de Julianaweg met grond aan de Kerklaan verkocht aan het recreatieschap. Van de grond is 6 ha naar de jachthaven gegaan en op 10 ha zijn de sportvelden gekomen. Joris Ruyter vertrok naar een boerderij in Blokker en dat was de reden waarom Cor huis met erf voor huis met erf aan de Julianaweg kon ruilen. Momenteel werkt Thomas, de zoon van Cor, op het boerenbedrijf. Vader had inmiddels, ik had al verkering, in 1951 de boerderij aan de Kerklaan, het nummer van het woonhuis was toen 313 (nu 't Achterom en 't Voorom) gekocht van Jan Sinnege. Jan Sinnege zat in de kaartclub. Hij verhuurde de boerderij aan Jan Schoorl en had daar veel problemen mee. Er zat zes jaar huur aan vast. Jan Sinnege bood de boerderij te koop aan aan Kaandorp die ook in de kaartclub zat. Kaandoip zag er geen brood in. Toen ging Jan Sinnege naar m'n vader. Vader vroeg aan mij of ik interesse had om er in te gaan. Het boerenbedrijf was niet zo groot, er zat zeven ha land bij. Vader kocht de boerderij maar Jan Schoorl moest er nog zes jaar in blijven vanwege het huurcontract. Na drie jaar besliste de Grondkamer dat hij er uit moest. Toevallig kwam om die tijd 't Pontje vrij. Jan Schoorl schreef er op in en heeft daar nog jaren gewoond. In de boerderij werd boelhuis gehouden. Alles wat er in was werd verkocht tot aan de hamer aan toe. Omdat de boerderij drie jaar eerder vrijkwam ben ik jong getrouwd, ik was 23 jaar. Ik had altijd thuis gewerkt en nooit een cent verdiend. Ik kreeg wel eens een lammetje dat ik mocht verkopen en dat was alles. We kwamen niet in een opgemaakt bedje maar moesten van de grond af aan opnieuw beginnen, we hadden geen kruiwagen, geen emmers, geen melkbussen, geen melkblok. Er zat nog drie jaar huur van 1000,— per jaar aan vast die we aan vader moesten betalen. Zover de man dat kon heeft vader altijd geholpen. Ik kreeg acht koeien van hem tegen taxatiewaarde en kocht er nog vier bij. 't Waren beste beesten maar die kostten toendertijd ook al 1000,—. En in die tijd kreeg je twaalf cent voor een liter melk. Meubels hadden we wel, dat was wel voor elkaar, daar had Sien voor gezorgd. Toen ik een jaar of acht was ben ik een keer met Pietje Broersen meegeweest naar de markt in Purmerend, Vroeg aan de loop naar Uitgeest want om zeven uur ging de boot van Bak. Piet kocht een paar kippen voor de handel en van hem heb ik handelen geleerd. Een paar jaar later kocht ik zelf een paar kippen en ik verkocht de eieren aan bakker Tijmes. Van dat geld heb ik een kachel gekocht bij Kees Melker,

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1997 | | pagina 9