Naderhand hebben we wintercursussen en de landbouwavondschool gevolgd. Dat werd gegeven in het oude gemeente huis, dat toen nog school was. Van de zoons zijn Jan, Cor en ik boer geworden en Mien is met een boer, Jan Kramer uit Assendelft, getrouwd. Freek werd bakker in Amsterdam. Dat zat aan moederskant, haar vader was bakker. Jaap wilde ook boer worden. Hij wilde graag emigreren met z'n vriend Jaap Groot en vroeg de papieren aan maar hij werd afgekeurd. Hij kreeg een ongeluk met de driewielder kar met melkbussen erop. Het paard is op hol geslagen en hij kreeg de kar over zich heen. Daarna heeft hij twee jaar gesukkeld en z'n gezondheid ging bergafwaarts. Hij overleed in 1948 toen hij 22 jaar was. Ik was toen 14 en op mij heeft dat veel indruk gemaakt. Ik was toen aan de beurt om vader in de stal te helpen. Toen Jan in 1941 trouwde, ging hij schuin tegenover de boerderij op Starting wonen (ongeveer op de plaats waar nu no. 20 is). Vader kocht daar een burgerhuis met twee stallen en een hooiberg en tuinderijen van Blokker. Vader had zelf nog een koppel jongens en was te jong om uit de boerderij te gaan. Jan begon daar een gemengd bedrijf. Hij teelde bollen en had een koetje of acht. In 1964 verkocht Jan de tuinderijen aan de gemeente en kocht de boerderij Vierhuysen. Hij overleed in 1984. Zijn zoon Hans zet nu het boerenbedrijf voort. Als het lijdensmeditatie was of veertigurengebed, dan ging deze jongen met nog een paar kameraden "bussietrap" bij Swart en dollen met Alie en Truus. Kaarten deden we ook. Op zondag zaten we om half acht in de kerk en om tien uur zaten we al bij Swart te kaarten, alle weken. Je was daar altijd welkom. Daar zaten meestal twee ploegen te kaarten, de ouderen vóór en de jongeren achter, in de keuken. Op zondagmorgen zaten we daar te kaarten, op zondagmiddag en op zondagavond weer. We zaten ook wel bij Wim van Vliet, moeder van Vliet heeft ons leren pandoeren. Dat was ons uitgaansleven. Éénmaal per jaar mochten we naar het vastenavondbal in het parochiehuis in Limmen. Bij de familie Groot in Limmen zat ik temet ook alle weken. Dat kwam zo: mijn broer Jaap was vriend met Jaap Groot, een broer van Sien. Jaap had tegen me gezegd: "Als ik er niet meer ben mag je de familie Groot niet in de steek laten." Daarom kwam ik er vaak. Daar heb ik Sien ontmoet. Sien (Clasina Anna, geb. 14 dec '29) is de dochter van Cornelis Groot uit Limmen en Clasina Vessies uit Beverwijk. Er waren negen kinderen en Sien was de zevende.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1997 | | pagina 7