Later is zijn zoon Jan Broer- sen er in gaan wonen. Die heeft er nog jaren gewoond tot het verkocht werd. Het is gesloopt en er zijn nieuwe huizen op dezelfde plaats ge komen. In de dertiger jaren kocht mijn vader een huis aan de Meer weg waar nu een jongen van Hoogland woont (no 15). Het werd eerst bij opbod verkocht en toen afgemijnd en mijn va der bleef er met strijkgeld aan hangen. Vader was een goeie, verstan dige man. Hij kon best leren en heeft, toen al, de Boerderij op de Startingerweg. landbouwschool gevolgd. Hij was boerenzoon en hij moest boer worden. Moeder was een ziekelijke vrouw. Daarom hebben de jongsten van ons haar nooit goed gekend. We werden door onze oudste zusters opgevoed. Ik kan me nog wel herinneren dat ik als jochie van een jaar of drie met moeder op zondag middag naar de jachthaven liep om een ijsje te kopen. Moeder hield er van als er volk in huis was. Op het kaartersrondje met Jan Putter, Cor Kaandorp, Piet van Diepen en Jan Sinnege hielp moeder Jan Sinnege, die niet zo best kon zien.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1997 | | pagina 5