20 aug. 14 aug. 23 aug. 31 aug. 27 sept. 25 okt. 12 dec. De gemeenteraad vergadert voor de eerste maal in het nieuwe gemeentehuis. Het echtpaar Koek-Tromp, Raadhuisweg 24, viert zijn gouden huwelijksfeest. Het echtpaar Broersen-Dekker, Julianaplein 10, viert zijn gouden huwelijksfeest. Tijdens een bijzondere ledenvergadering onthult wethouder W.G.M. Veldt de nieuwe naam (A.B.C. Axion) van de basketbalvereniging, welke zich na 11 jaar afscheidde van de omnivereniging Axmeriscota. Tijdens een receptie wordt afscheid genomen van de heer J.J. van Dijk. Van Dijk werkte 33 jaar bij de ge meente en was 14 jaar gemeentesecretaris. De Commissaris van de Koningin van de provincie Noord-Holland, de heer J. van Kemenade, verricht de officiële opening van het nieuwe gemeentehuis van Akersloot. De gemeenteraad benoemt de heer T.C. Mooij tot nieuwe secretaris van de gemeente Akersloot. Tot dan was hij chef van de afdeling algemene zaken. W.G.M. Veldt 40

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1997 | | pagina 40