Grootvader trouwde in 1888 met Trijntje Al uit Assendelft, geb. 1861. Eén van de getuigen bij het huwelijk was Paulus Schoon, halfbroer van de bruidegom. Grootvader was van beroep landman en ze gingen in de boerderij naast de vroegere bakkerij Schoon wonen. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren, één zoon en twee dochters. De zoon Johannes Hendrik (mijn vader) is geboren in 1889. Evenals mijn grootvader, overgrootvader en betovergrootvader was mijn vader dus de enige zoon. De dochter Johanna, gebo'ren in 1892, overleed toen ze een half jaar oud was. Daarna werd er in 1894 nog een dochter Johanna (Jans) geboren. Ook hadden ze een thuishaalder. Dat was Guurtje Velseboer. De moeder van Guurtje was over leden en dat was familie van mijn grootmoeder Guurtje Al. Ik weet niet beter of tante Guurtje was er, ze hoorde bij de inventaris. Tante Guurtje was een lieve vrouw. Grootvader was een goede man. Hij had nogal wat bijbaantjes en was samen met Pieter Veldt, Pieter Kraakman en Jan Hollenberg oprichter van kaasfabriek De Hoop. In 1899 werd daarvoor en stuk grond aangekocht. Engel Poland was de bouwer. Krijn Mienis werd kaasmaker. Grootvader was uithuizig. Hij ging zeker wel drie keer in de week weg. Dan moest hij zich verkleden, 't Maakte niet uit waar hij heen ging, hij ging biljarten of naar iemand toe en om half tien was hij weer thuis. Ook ging hij elke week in Alkmaar te botermarkten voor de fabriek. M'n broer Jan ging ook vaak 's avonds de deur uit. Dat had hij denk ik van grootvader. Grootvader had geen grote boerderij. Als je toen een stuk of tien, twaalf koeien had, was je al heel wat en hij had een stukje grond achter om aardappelen en groenten te telen. Grootmoeder was een stugge stille vrouw, ze droeg altijd een hulletje. Op latere leeftijd lieten mijn grootouders een huis zetten op Kerklaan 53, waar nu Bab Jongerius-Graas woont. Grootvader overleed in 1934. Grootmoeder heeft de laatste jaren van haar leven bij mijn vader en moeder op Starting gewoond. Ze overleed daar in 1939. Tante Jansie, de zuster van vader, erfde het huis van mijn grootouders aan de Kerk laan en verhuurde het. Mijn vader trouwde toen hij 24 jaar was met Afra Wilhelmina Wijnker uit Zijdewind, geboren op 12-2-1893. Ze was op dezelfde dag jarig als mijn grootvader.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1997 | | pagina 3