waren. Onder de op dat moment gelukkig niet zo talrijke bezoekers ontstond weliswaar enige paniek, maar ernstige verwondingen liep niemand op. De wind kreeg vrij vat op de tentoongestelde bloemen en richtte een tamelijk grote ravage aan. De zeilen van de tenten waarin resp. de beurs en het restaurant gevestigd zijn, hielden stand tegen de even plotseling opkomende als verdwijnende storm. Met behulp van de brandweerkorpsen van Akersloot en Uitgeest werden de zeilen van deze tenten met touwen extra vastgesjord." Dit gebeurde op 10 juni, de avond van de opening. Een vakblad opende met de kop "Noodlot" en eindigt met "Je zou als organisatoren bijna de moed gaan opgeven, maar dat ligt nu eenmaal niet in de (Akerslootse) lijn!" Het bestuur, leden, vrijwilligers en arrangeurs staken de handen uit de mouwen en werkten de nacht en een groot gedeelte van de daarop volgende dag door, zodat 's middags om 16.00 uur de tentoonstelling weer voor het publiek geopend kon worden. Van 26 mei tot en met 1 juni 1978 werd de 18e Liliade gehouden. Burgemeester De Sonnaville schrijft in het programma blad het volgende: Wij gaan de Liliade 1978 met veel optimisme tegemoet. De temperatuur kan ons geen parten spelen, het zal gelukkig nog niet zo warm zijn. Ik gun Akersloot en zijn Liliade 1978 alles wat zij verdienen: succes, een groot aantal bezoekers en een welverdiend batig saldo." Toen deze woorden geschreven werden, kon waarschijnlijk niemand vermoeden dat dit de laatste Akerslootse Liliade was. Het jaar daarop maakte de expositie onderdeel uit van de Keukenhof en wordt daar nog steeds ieder jaar onder de naam Lelieparade gehouden. Op dit moment bestaat de Lelievereniging Akersloot uit dertig leden, die behalve lelies, ook andere bolgewassen kweken. Ria Louwe 37

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1997 | | pagina 37