De opening van de Liliade werd steeds door een bekende Nederlander of Nederlandse verricht. Met als hoogtepunt de opening in 1970. Deze werd verricht door (toen nog) prinses Beatrix en prins Claus. Mede door de grote belangstelling van TV en pers trok deze tentoonstelling 30.446 bezoekers. In 1971 speelde het warme weer de organisatoren parten. Er kwamen minder bezoekers dan men verwacht had. Het jaar daarop (1972) besloot men deel te nemen aan de Floriade in Amsterdam. In dat jaar moest Cor Schoon, om gezondheidsredenen, zijn voorzitterschap opgeven. Zijn opvolger was Henk Hoogervorst. De volgende jaren werd de Liliade weer in Akersloot gehouden. Maar ook onder voorzitterschap van Hoogervorst waren de weergoden tegen. In 1973 was het tijdens de tentoonstelling 30 graden en het jaar daarop was het wéér warm en bovendien waren de wereldkampioenschappen voetbal, waardoor veel mensen de beeldbuis boven een bezoek aan de Liliade verkozen. Er kwamen slechts 17.000 bezoekers. Ondanks deze tegenslagen bleef het bestuur optimistisch en organiseerde de volgende tentoonstelling. Deze keer zat het weer mee en er kwamen 27.000 bezoekers. In 1976 besloten twee grote exposanten dat jaar niet mee te doen. Zij vonden, dat de Liliade een toeristisch evenement geworden was met weinig of geen mogelijkheid om afnemers en sierteelthandelaren te spreken. Daar kwam nog bij dat de tentoonstelling precies in een drukke periode valt, waarin veel tijd en aandacht wordt gevraagd voor kruis- en stuifwerk. Zij hadden het bestuur voorgesteld de tentoonstelling om de twee- of drie jaar te houden. Maar aan dit verzoek werd niet tegemoet gekomen. Helaas was dit niet de enige tegenslag. Ook dit jaar weer een hittegolf. Op de laatste openingsdag (maandagavond om 21.00 uur), telde men slechts 5.800 bezoekers. Er werd besloten, de tentoonstelling met een week te verlengen. Na sluiting bleek, dat er ongeveer 12.000 personen de tentoonstelling hadden bezocht. Achteraf is dit aantal de organisatoren nog meegevallen. Het tekort bleef beperkt tot ruim veertig mille. En zo komen we aan bij de Liliade van 1977. Een artikel uit een krant vermeld: "Liliade vernield door windvlaag. Een op een hoos gelijkende wind rukte gisteravond tegen acht uur het zeil van twee tenten, waarin de bloemen gearrangeerd 35

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 1997 | | pagina 35