verder de kante glad afsteeken en de specie te goyen aan wederzijden op 't land en aan wederzijden te laten een schoone kant van 3 voeten. Aangenoomen bij Jacob hugtenburgh om 6 st: de Roede Borgen: Pieter Butter, Jan Dirksz. in de kantlijn staat: Dit park is groot 202 roeden. Dirk 60 12:- 2. Het opmaken van de Strammersloot van de Kerkdijk oft tot aan den Startingerdijk toe in als vooren uytgesonderd in geval deselve sloot geen 9 voeten wijten heeft dan deselve daar op te brengen op welke plaats men zal kunnen volstaan met de platte boom te maken ten wijte van vijf voeten. Aangenomen bij Jacob hugtenburgh om 5 st de roet Borgen: Pieter Butter, Jan Dirksz. in de kantlijn staat: Dit park is groot 330 roeden bedraegd 82 10 Aldus besteed den 21 may 1795 te Akersloot bij mij Laurens Veer, steijlder. Riet Clazing Bron: RAA Oud Archief Akersloot inv. no. 162-24A. hondsbossche roe 3,42 meter of 12 voet park een ruimte zonder opzettelijk aangebrachte grenzen suffisant toereikend renuncieeren afstand doen van beneficien voordelen Ordinis Divisionis gewoonte deling plukgeld (plokgeld) premie voor diegene die bij een veiling na het afslaan van het bod het laatste verhoogd heeft (strijkgeld), steijlder opsteller. 30

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1997 | | pagina 30