s A A -(} -tf<> v .-J+l nen, die op de lijst voorkomen kunnen worden opgeroepen om naar andere plaatsen of frontieren (grenzen) te trekken die tot onze Staten behoren. Zij worden op kosten van het dorp ingehuurd. Deze kosten moeten uit het dorpsschot worden betaald. Dit besluit is genomen en met een handtekening bevestigd (zie kader) door: Jan Gerretsz Backer, Comelis Geurtsz Akersloot, Gaef Dirckz, Jan Adriaensz Gorter, Jan Willemsz Boet, Gerret Claesz Spanjaert, Aris Pietersz Cromhaer, Jacob Willemsz Vijgh, Cornelis Govertsz en Jan Jansz Huysman. Gerret Claesz secr. Uit het bovenstaande blijkt, dat de Staten van Holland in oorlog waren. In 1672 werd een Nederlandse Koopvaardijvloot in Het Ka naal door een Engels eskader aangevallen, zonder dat er van Engelse zijde een oorlogsverklaring aan voorafgegaan was. Deze verscheen kort daarna, gevolgd door die van Frankrijk. Ook Munster en Keulen verklaarden de Republiek de oorlog. 10 Mei 1672. Nu, ruim drie maanden later, wordt het vorig besluit nog eens extra bevestigd door: Jan Aeriaensz Gorter, Jacob Dircksz van Noort, Jacob Aeriaensz Coop, Gerret Dircks Dam, Rem Willemsz, Jan Gerret Backer, Claes Sijmensz Schuer, Jacob Willemsz Vijg, Gerrit Claesz Spanjaert, Cornelis Cornelis Govertsz, Cornelis Dircksz Dam, Cornelis Gerretsz, Jacob Jansz, Heijndrick Dirck en Jacob Claesz. Gerret Claesz secr. 19 October 1672. Er is een nieuwe molenaar aangesteld om de wind- korenmolen te bemalen. De naam van de molenaar staat niet vermeld. Hij zal werken op dezelfde condities en voorwaarden zoals met de viVNvoir* (>acP\3r L r A* t A (rniCÜj) -rf Wft J 7» c\JC- lyCvtrb A'n/j/tfl- O •o cniij n. "T- 'VVl }2S>i(!C«-+ Qc f u fityrVa* t. VzVv 26

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 1997 | | pagina 26