Vereniging Oud-Akersloot Nummer 34, juni 1997 Bestuur: In dit nummer: BIz. De Groene Valck is een periodieke uitgave van de Vereniging "Oud-Akersloot". Zij ontleent haar naam aan een herberg die in augustus 1880 afbrandde en daarna is herbouwd als bakkerij aan het Dielofslaantje nr 2. De voorplaat is getekend naar een gravure uit 1650 van J.C. Roël. L.P. Groot, voorzitter W.G.M. Veldt, secretaris J.J.C.M. Louwe, penningmeester J. Zweeris, vice-voorzitter Mevr. G. Blokker Mevr. R. Louwe-Woestenburg Mevr. G. Swart-Clazing Redaktie en administratie-adres: Mevr. G. Blokker Buurtweg 15, 1921 CJ Akersloot (0251)31 12 09 Bankrelaties: Rabobank: 3009.68.078 Postbank: 909470 Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of overgenomen zonder toestemming van de uitgever. Het levensverhaal van Siem Sander 2 Het wel en wee van de Akersloter vroedschap 24 in de 17e eeuw (deel 5) De Strammer 28 50-Jaar Lelievereniging Akersloot 31 Kroniek 1996 38

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1997 | | pagina 1