Vereniging "Oud-Akersloot" Nummer 31, november 1095 Bestuur: In dit nummer: Blz. De Groene Vaick is een periodieke uitgave van de Vereniging "Oud-Akersloot". Zij ontleent haar naam aan herberg die in augustus 1880 afbrandde en daarna is herbouwd als bakkerij aan het Dielofslaantje nr 2. De voorplaat is getekend naar een gravure uit 1650 van J.C. Roël. een L.P. Groot, voorzitter H.J.M. Simons, secretaris J.J.C.M. Louwe, penningmeester J. Zweeris, vice-voorzitter Mevr. G. Blokker Mevr. R. Louwe-Woestenburg Mevr. G. Swart-Clazing W.G.M. Veldt Redaktie en administratie-adres: Mevr. G. Blokker Buurtweg 15 1921 CJ Akersloot (0251)31 12 09 Niets uil deze uitgave mag worden gekopieerd of overgenomen zonder toestemming van de uitgever. Het wel en wee van de Akersloter vroedschap in de 17e eeuw (deel 2) 1 De hond als trekdier 6 De armenzorg in Akersloot (deel 4. slot) 10 Speuren naar oude kloosters 17 Het levensverhaal van Grietje van Til 26 Uit de Alcmaarsche Courant van 1895 36 Huismerken 38

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1995 | | pagina 1