Vereniging "Oud-Akersloot" Nummer 30, april 1995 Bestuur: In dit nummer: Biz. De Groene Valck is een periodieke uitgave van de Vereniging "Oud-AkerslootZij ontleent haar naam aan een herberg die in augustus 1880 afbrandde en daarna is herbouwd als bakkerij aan het Dielofslaantje nr 2. De voorplaat is getekend naar een gravure uit 1650 van J.C. Roel. L.P. Groot, voorzitter H.J.M. Simons, secretaris J.J.C.M. Louwe, penningmeester J. Zweeris, vice-voorzitter Mevr. G. Blokker Mevr. R. Louwe-Woestenburg Mevr. G. Swart-Clazing W.G.M. Veldt Redactie- en administratie-adres: Mevr. G. Blokker Buurtweg 15 1921 CJ Akersloot. Tel.: 02513-11209 Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of overgeno men zonder toestemming van de uitgever. Het Lakemanfonds 2 Kind in oorlogstijd 9 Het levensverhaal van Arie Schoon 11 Het wel en wee van de Akersloter vroedschap in de 17e eeuw (deel 1) 32 De armenzorg in Akersloot (deel3) 36 Zomaar een herinnering uit de oorlog 43 Herinneringen uit 1940-1945, door Freek Kerssens 45 Interview met mijn Oma 53 Kroniek 1994 54

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1995 | | pagina 1