De wieken gingen stuk. De Oude Knecht was toen al uit bedrijf. De roeden van de Oude Knecht zijn toen naar de Stremmer molen gegaan. Mijn tante Coba is nog vanuit de molen ge trouwd. Ongeveer in 1930 werd er een elektrisch gemaal naast de molen gebouwd dat mijn grootvader ook bediende. Het was een houten gebouw met een verticale vijzel. De molen raakte in verval daarom werd er voor mijn grootouders een noodwoning geplaatst. Mijn grootmoeder is daarin overleden. De molen is in 1939 door mijn vader gesloopt, er was te weinig geld voor onderhoud. De balken heeft hij verkocht. M'n vader en moeder trouwden in 1920 en gingen in de boerderij wonen, samen met vaders broer Arie die in 1921 met Guurtje, 'n zuster van mijn moeder trouwde. Dat was dus een dubbele familie en ze konden het goed met elkaar hebben. Het voorste gedeelte van de boerderij werd gehuurd als woonverblijf. De vader van Gerbrand Bakker gebruikte de rest van de boerderij. Later zijn Arie en z'n vrouw er uit gegaan en m'n vader en moeder bleven er wonen. Van de negen kinderen die daar geboren werden was ik de oudste. Ik ben geboren op 6 maart 1921. Mijn broers waren Jan, Theo, Arie en Wim. Ik had vier zussen, Corrie, Nelie, Gonnie en Afra. Jan, Theo en Corrie zijn overleden. Mijn vader en ome Arie werden samen binnenschipper. Er waren toen twee schepen, de Gezusters en De Assistent. Mijn vader voer op de Assistent. Ze hadden een vaste route van varen. De scheepvaart was aan strenge regels onderhevig. Je kon niet zo maar gaan varen, je moest voor een route een ver gunning voor beurtvaart hebben.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1994 | | pagina 8