Onrustige feestdagen, Akersloot december 1823. In "De Groene Vaick" nr 2, 3 en 4 verscheen een vervolgverhaal met de titel "Het groot Noordhollandskanaal". Hierin wordt verslag gedaan van het oproer te Boekei onder het werkvolk, waarbij de aannemer Gerrit Huiskens werd vermoord. Lourens Veer was in die tijd schout van Akersloot. Over hem is in "De Groene Vaick" nr 5 t/m 14 en nr 16 t/m 17 al geschreven. In het hiervolgende verhaal gaat het over de moeilijkheden die de opvolger van Lourens Veer te verwerken kreeg in verband met de zogenaamde polderjongens of poldergasten, dat zijn de arbeiders die aan het Noordhollandskanaal werkten. Maar eerst de achtergronden. Koning Willem I, die na de Franse bezettingstijd koning van Nederland was (1814-1840) probeerde op vele manieren de slechte economie weer op peil te brengen. Hij was een groot voorstander van de aanleg van kanalen als transportwegen in dit "achtergebleven" land. Een koninkijk besluit van 1817 luidt: "Er zal zijn een kanaal van Amsterdam naar Den Helder". Naast "koopman-koning" werd hij ook wel "kanalen-koning" genoemd vanwege de vele kanalen die tijdens zijn regeerperiode en vaak op zijn initiatief zijn gegraven. Van het kanaal door Noord-Holland verwachtte Willem I een sterke impuls voor de economische ontwikkeling van de provincie. Jan Blanken maakt in 1817 het ontwerp voor het kanaal en volgens de eerste plannen van Blanken volgt het kanaal de kortste weg van Amsterdam naar Den Helder. Maar Alkmaar heeft ook belang bij het kanaal en daarom wordt besloten van Purmerend tot Akersloot naar het westen te gaan en na Akersloot via Alkmaar naar het noorden. Om de kosten zo laag mogelijk te houden en het werk snel te kunnen uitvoeren werd gebruik gemaakt van bestaande vaarten en boezemwateren. Deze moesten op de vereiste breedte en diepte worden gebracht. De bestaande en voor het kanaal gebruikte waterwegen waren de Oudevaart van Buiksloot naar Purmerend, dan de Beemsterringvaart in westelijke richting tot Spijkerboor, vervolgens de Starnmeerringsloot tot West-Graftdijk en de ringvaart van de Schermer langs Akersloot naar Alkmaar. 26

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1994 | | pagina 26