Vereniging "Oud-Akersloot" Nummer 29, november 1994 Bestuur: In dit nummer: Biz. 1 De Groene Valck is een periodieke uitgave van de Vereniging "Oud-AkerslootZij ontleent haar naam aan een herberg die in augustus 1880 afbrandde en daarna is herbouwd als bakkerij aan het Dielofslaantje nr 2. De voorplaat is getekend naar een gravure uit 1650 van J.C. Roël. L.P. Groot, voorzitter W.G.M. Veldt, secretaris J.J.C.M. Louwe, penningmeester J. Zweeris, vice-voorzitter Mevr. G. Blokker Mevr. R. Louwe-Woestenburg H. Simons Mevr. G. Swart-Clazing Redactie- en administratie-adres: Mevr. G. Blokker Buurtweg 15 1921 CJ Akersloot. Tel.: 02513-11209 Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of overgeno men zonder toestemming van de uitgever. De Alcmaarsche Courant van 1894 2 Het levensverhaal van Klaas Molenaar 4 We schrijven Akersloot in 't jaar 1555 16 Kat zonder oren24 Onrustige feestdagen, Akersloot december 1823 26

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1994 | | pagina 1