CLAES PIETERSZ, herinnert zich dat er, wel meer dan 60 jaar geleden, altijd korenkopers zijn geweest, o.a. Floris Dirck Jansz en Pieter Jan Eylkens. DIGNUM JACOBSZ vertelt, dat zijn vader Jacob Gerritsz Paerdecoper, korenkoper was en dat hij zelf na het overlijden van zijn vader jarenlang dit beroep heeft uitgeoefend. DIRCK SIJMONSZ zegt dat Aerian en Aylert Foppen met meer anderen gehandeld hebben in allerhande granen, zowel oosterse als inlandse granen. DIRCK JACOBSZ HALING weet enkele namen, zoals Pyeter Michiels en Willem Pietersz alias Graeff Willem. LOURIS LOBBRANTSZ BACKER herinnert zich, dat Gerryt en Aerian Sijmonsz ongeveer 46 jaar geleden korenkopers waren. AERNT SIJMONSZ weet nog meer. Hij heeft gezien dat Jacob Foppen met zijn medewerkers, die allen Akersloters waren, in Antwerpen drie smalschepen geladen met allerhande granen, aldaar de granen heeft verkocht en uitgevent. Deze verklaring werd afgelegd voor schout Geerloff Dyeloffsz van Schooten en de schepenen Dirck Reynertsz en Cornelis Pyetersz Schoenmaker (8). A. Stierp-lmpink. Bronnen: (1) In A.R. A. Den Haag, archief Staten van Holland en Westvriesland inv. 1365 in de map omslag 28, toegang nr. 3.01.04.01, 19-2-1555 (2) In Regionaal Archief Alkmaar, Oud Archief Akersloot inv. 12, Privilegeboek 1276. (3) dito inv. 12, 1285 (4) dito inv. 131531 (5) R.A.Haarlem, Collectie fotocopiën Akersloot inv. 11, 1557 (6) Regionaal archief Alkmaar, Stadsarchief Alkmaar inv. 1341, 1533 (7) A.R.A. Den Haag, archief Staten van Holland en Westvriesland inv. 1365, toegang nr.3.01.04.01 (8) Als voren, 1603. 18

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1994 | | pagina 18