Op zaterdag mochten ze tot en met Amsterdam varen om goederen in te laden, bijvoorbeeld veevoeders en los graan, koek bij Verkade voor de kruidenierswinkels en meel bij Westzaan voor de bakkers. Ik heb in m'n jeugd veel meegevaren: naar Delft om veevoeders te halen, naar Amsterdam om los graan uit zeeschepen te laden. Als er ijs was en er kon niet gevaren worden, sleep m'n vader schaatsen, samen met ome Arie. Vader was een goede schaatsenrijder en ome Arie ook. Ome Arie won vaak eerste prijzen met schoonrijden. Hij schaatste dan met mevrouw Terluin-Goudsbloem, de moeder van Marie Leijen-Terluin. Dat was een stel dat hoorde bij elkaar met schaatsenrijden. De prijzen waren een stuk spek of een waardebon bij de kruidenier. Een keer heeft ome Arie 50 kilo bloem gewonnen. Als ome Arie gewonnen had, hing hij een bordje op: Molenaar eerste prijs, dus schaatsen slijpen bij Molenaar. Vanuit Castricum en Uitgeest kwamen er zakken vol met schaatsen. Die werden geslepen voor 35 cent per paar. Er werd met de natte steen geslepen en we draaiden met de hand. Gerband Bakker heeft veel 's nachts staan draaien. Wij moesten als kinderen ook helpen draaien. Dat schaatsen slijpen werd heel goed gedaan. In 1929 had je een beroemde schaatsenrijder, van der Scheer. Hij reed een wedstrijd in Akersloot en raakte in moeilijkheden want zijn schaatsen waren niet goed. Hij liet ze bij ons slijpen. Later kregen we een brief van de Ruyter, de fabriek uit Friesland dat we de schaatsen goed hadden geslepen. Toen er met varen nog maar weinig te verdienen viel, is mijn vader gaan werken op de stoomheistelling van Anton Borst. Hij werd stoker en tevens kok. Hij heeft de Heilooër losplaats geheid, de sluis van Noord- Scharwou, de Volendammer haven en ook aan het Noordzeekanaal, Den Helder en de Wieringermeer. Mijn vader was een handige man. Stoelen matten, kousen stoppen, alles deed hij. Als moeders naaimachine stuk was, zette hij z'n bril op en hij repareerde hem. Moeder Steintje heeft ook veel werk gedaan. Ze was een goede vrouw. Ik heb een arme jeugd gehad, maar toch heel goed. Bij het Sluisje was het een gezellige buurt, er viel genoeg te beleven. De boerderij waar Jan Buur jr nu woont, brandde af. Er woonde toen een Friese familie, De Kroon, die er ongedeerd vanaf kwam. De boerderij is herbouwd. Verder was er de bakkerij van Putter en daar tegenover de timmermanswerkplaats van J. van Duin. Daarnaast had Anna Groen, de vrouw van Piet van Duin een kruidenierswinkeltje. In het sluiswachtershuis was een cafeetje. Ik herinner me Jan Buur en Geertje Bes, Kees Groot, Cor Vader en Gré Bloedjes als sluiswachters. Ten Zuiden van het sluishuis had Nic. Blokker een speelgoed- en manufacturenwinkel. Aan de Fielkerweg woonde ook de waterpolitie Gorter. De boot lag voor zijn woning. Op de Boschweg no. 23, waar nu de fam. Bontje woont, woonde J. Verduin. Hij was toen geen kastelein van De Vriendschap maar had een busonderneming van Alkmaar langs Akersloot naar Uitgeest. 10

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1994 | | pagina 10