In 1919 woonden er nog maar 3 per sonen in het huis, de heren W. Vet, W. Scholte en R. Huipe. Omdat ze alle drie hulpbehoevend waren en niet meer voor zichzelf konden zor gen, zouden de armenmeesters in naburige plaatsen informeren of genoemde personen daar in "het gesticht" opgenomen konden worden. Een paar maanden later staat er in de notulen: "door het vertrek van de 3 verpleegden, 2 na het gesticht te Limmen en 1 na Purmerend staat het huis ledig". Er werd besloten het huis een grondige opknapbeurt te geven, maar omdat de bodem van de kas in zicht was, werd bij Gedepu teerde een aanvraag voor een lening ad f. 1400,-- ingediend. De armenmeesters waren van plan f 200,- per jaar af te lossen, dan waren ze na 7 jaar vrij van schuld. Tevens werd besloten de inboedel, het tuingereedschap, waaronder 3 kruiwagens, en de nog in het veld staande gewassen te verkopen. Ook kwam men overeen het huis, na de verbouwing, bij inschrijving te verhuren, inclusief ongeveer 160 roeden tuingrond. Na ongeveer 100 jaar dienst gedaan te hebben als "oude mannenhuis", waarna het door verschillende mensen werd gehuurd en gekocht, is het huis in 1978 afgebroken. (wordt vervolgd) Ria Louwe. 38

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1994 | | pagina 38