3. Volgens de verkla ring van Cornelis Leering aan mij ge daan, zoo als ik zoo even zeide, heeft hij Jan de Boer van het bewuste erf zien ko men, het discours (gesprek) tusschen Leering en Jan de Boer heeft slechts eenige seconden geduurd, toen Cornelis Leering het schijnsel der vlam ontdekte, wanneer derhal ven Jan de Boer op het bedoelde erf is geweest, zoo weinig oogenblikken bevorens, dan heeft Jan de Boer ook moeten zien dat het dak of in den brand of smeulende was, want zooals hij zegt, dat toen hij die 2 menschen ach terna liep, hij niets heeft gezien IS EENE ONMOGELIJKHEID. De door Sinnige bewoonde boerderij; thans bar 't Achterom van Jan Sander. 3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1994 | | pagina 3