In Memoriam. 18 Pol, tegenwoordig Curator over Mej. Geertje Veer, alsmede Dirk Bosman schriftelijk aan te manen tot het weder openen en ontruimen van het bedoelde toepad." Op 1 november 1843 staat in de notulen vermeld dat het Pastoorslaantje weer in ere is hersteld. Dank zij de oplettendheid van de Burgemeester en Assessoren uit 1843, kunnen wij anno 1994 nog steeds gebruik maken van dit historische laantje, dat in de volksmond Spinnelaantje genoemd wordt, maar op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 21 juli 1959, veranderd is in Dielofslaantje. Jaap Zweeris Ria Louwe R.A. Alkmaar, Oud Archief Akersloot inv.nr. 220. R.A. Alkmaar, Notulen gemeenteraad Akersloot inv.nr. 2. Op 5 februari jl. overleed Hannes Kerssens. Zijn levensverhaal staat opgetekend in "De Groene Valck" no 18 van juni 1989. Een passage uit zijn verhaal over de Noordermolen, waar hij geboren is: "In de zomer wanneer je wakker werd kwetterden de vogels je je bed uit. Op de tochten bloeiden kleine witte bloemetjes als een lang lint. Er was intense rust. Moge hij rusten in vrede.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1994 | | pagina 18