Een laantje uit 1540. Al in de vroegste tijden gingen de mensen en dieren over de hoge en droge gedeelten in het land naar hun bestemming. Van aangelegde wegen kon toen nog niet gesproken worden. Akersloot dat gelegen is op twee strandwallen, die van zuidwest naar noordoost lopen, wordt daardoor doorsneden door drie wegen in dezelfde richting. Eeuwen later is er een vierde bij aangelegd, de Geesterweg; deze is in 1950/1951 voltooid. De zijwegen, welke de verbinding vormden tussen de hoofdwegen, waren in Akersloot vaak ook waterkeringen. De Binnengeesterpolder, die gelegen is tussen de oude strandwallen, maakte dat noodzakelijk. Tijdens een wandeling door ons dorp ziet men nog verschil lende oude wegen en paden, die in vroeger jaren als "doorgaande" wegen dienst deden. Ook komen we nog paadjes en laantjes tegen, die dienden om vlug van A naar B te kunnen gaan. Ze ontstonden vaak zomaar en dienden dan later als overpad. Een van deze paden is het Pastoors laantje. Uit een afschrift van een verklaring uit 1695, weten we dat Heer Jacob Dielofse in 1540 dit pad heeft gekocht. Heer Jacob Dielofse, een geboren Akersloter, was tijdens de Reformatie hier werkzaam als altarist. Hij woonde in een Het laantje gezien vanaf de Waterzijde. Foto 1960.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1994 | | pagina 15