Dit huis aan de Waterzijde is gebouwd in 1880. Het was eerst van Koos Roos, de kleer maker. Naast het huis stond vroe ger zijn werk plaats. In de zuidmuur van het huis zat een deur, dan kon hij zo in de werk plaats komen. Koos Roos kon zijn verplichtin gen niet meer aan de bank voldoen en ging failliet. Het huis werd in 1915 publiek verkocht en Kees Tiebie kocht het. Toen Kees Tiebie z'n vrouw was over- ^u's aan c'e Waterzijde. Op deze foto is de oorspronkelijke "wolfskap" nog te zien. leden, ging hij bij Aag Tiebie en Gerbrand Bakker wonen. Zodoende kon ik het kopen. Het huis had vroeger een wolfskap, boven kon je niet lopen. We sliepen allemaal beneden, de kinderen in een alkoof met onder- en 12

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1994 | | pagina 12