Mijn vader had een huis naast de smederij in de Starstraat gekocht. Ik heb daar met mijn vrouw vijf jaar gewoond. Ik dacht eerst: ze redt het hier nooit. Maar na twee dagen zaten de gemeentewerkers al bij haar om een koppie. Zo was ze, gastvrij en hartelijk. Ik ging bij papierfabriek van ffP*HËë Gelder werken. Ik stond in de cellulosefabriek. Maar ik had 1 drie-ploegendienst en dat hong \JêESÈL£sBÊ me al gauw de keel uit. Toen f f fl begon ik bij de stokkenfa- i»*-, briek. Toen we vijf jaar ge- fpjr.-. trouwd waren, stond m'n jongste broer Jan op trouwen. r Hij werkte bij vader in de .^dÉi.t.'WÈÉÈÈiÈmïèlÊiÈtiÊ&^^^Ê smederij en kon dus beter in f ~^amÊÊȧ^Ê& Heemskerk wonen. Ik kocht MRHHPHHvWjII^Hr,'' ^ÊKÊÊmmlÊÊHtëÊlÊÊÊÊfiïKKBÊÊÊKÊ een huis aan de Waterzijde, Achterkant van het lange huis aan de Julianaweg. Van links naar rechts: boven Gerrit, wij kwamen toen weer in Joop, Piet, zittend Niek en Jan. Foto 1933. Akersloot. Ik woon hier vanaf 1950, dus 44 jaar. In Heemskerk zijn de oudste drie kinderen geboren, Piet, Alie en Wijnand. In Akersloot de jongste, Gerard. Ik was blij dat ik weer terug naar Akersloot ging, maar m'n vrouw was verknocht aan Heemskerk. 10

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1994 | | pagina 10